Vergoedingen

De Zorgverzekeraar vergoed (deels) pedicurebehandelingen aan cliënten met diabetes en/of reuma. In je polis kun je nalezen hoe dat bij jouw Verzekeraar geregeld is.

Mocht jij je behandeling vergoed krijgen, dan heb je een aantal dingen nodig:

• Verwijsbrief huisarts
• Simms code nummer huisarts
• Zorgprofielnummer huisarts
• Registratiebewijs pedicure
• Bewijs van betaling pedicure

Je betaalt je pedicurebehandeling contant aan mij, waarna jij een kwitantie van mij ontvangt, die nodig is om je behandeling te declareren. Deze stuur je samen met bovenstaande zaken op naar je Zorgverzekeraar, die tot betaling aan jou over zal gaan. De volgende keren dat je wilt declareren, hoef je alleen nog je bewijs van betaling op te sturen. Ik raad je aan een kopie van bovenstaande te maken.

Heb jij een zorgprofielnummer van 2 of hoger, dan is het waarschijnlijk dat jij doorverwezen wordt naar de podotherapeut, die jouw behandelplan zal opstellen. De pedicurebehandelingen zullen door een geregistreerd pedicure met aantekening diabetes en/of reuma worden uitgevoerd. In dit geval loopt je betaling via de podotherapeut, bij wie ik mijn declaraties indien. Jij hoeft mij dan niet te betalen.

Ik werk samen met Podotherapiepraktijk Wender en Hallux. Met hen ben ik een samenwerkings overeenkomst aangegaan. Als je ervoor kiest om in dit geval je pedicurebehandelingen door mij te laten uitvoeren, dan is het raadzaam om je bij één van deze praktijken aan te melden.

Ik hoop dat ik je een beetje duidelijk heb kunnen maken wat de regeltjes en procedures zijn omtrent vergoedingen. Mocht het je nog niet (helemaal) duidelijk zijn, aarzel dan niet mij te bellen.